Manglende betaling af fraflytningskrav?

Ved en fraflytning vil du modtage et fraflytningskrav, såfremt der er skader på lejemålet som skal udbedres jævnfør lejeloven.

Du får en deadline på betalingen af fraflytningskravet til Keyhole på 7 dage.

Såfremt du ikke indbetaler rettidigt vil du gå i "dunning", som betyder vi vil sende dig rykkere, med dertilhørende gebyrer.

Efter 30 dage med rykkere/gebyrer vil vi sende dit krav til inkasso hos vores advokat. Derfra køres der en inkasso ifølge deres procedurer.


NB. er der uenighed med kravets indhold skal dette meldes prompte til udlejer og Keyhole. På den måde kan vi pause denne proces, indtil fraflytningskravet størrelse er afklaret. Det kan f.eks. være at der behov for at få en afgørelse hos huslejeklagenævnet, en afgørelse som Keyhole skal kende dommen af.

Var det en hjælp?

Hvordan opsiger jeg mit abonnement?

Kontakt