Hvad dækker garantien?

Garantien der udstedes er to-delt. En del for depositum, og en del for forudbetalt leje.
Således følger den også de samme lovmæssige regler 📜 for, hvad hhv. depositum og forudbetalt leje kan dække.

Skulle kravet mod lejer overstige garantisummen, sørger vi naturligvis for at opkræve den samlede betaling for dig. 💰 Du kan således koncentrere dig om genudlejningen af ejendommen, mens vi sammen med vores inkasso partner arbejder på at hente pengene hjem til dig.

Var det en hjælp?

Hvad koster det som udlejer?

Kontakt