Hvad koster det som udlejer?

Keyholes service er gratis for dig som udlejer, og Keyholes platform stilles til rådighed for at hjælpe dig med at mindske tomgang, øge tilfredsheden blandt dine lejere 👪 og samtidig medvirke til at Keyhole's innovative lejeform kan nå ud til flere lejere.

Med Keyhole kan du opnå den maksimale sikkerhed 🔒 med samlet set 6 måneders leje i garantistillelse, uden at kapitalbelaste lejerne. Dette gør lejemålet mere attraktivt på markedet, og derved reduceres risikoen for tomgangsleje.

Var det en hjælp?

Hvad dækker garantien?

Hvor lang tid dækker garantien?

Kontakt